కొలంబోలో మరో బాంబు పేలుడు, సినిమా ధియేటర్ ని టార్గెట్ చేసిన ఉగ్రవాదులు | Sri Lanka Latest News

watch కొలంబోలో మరో బాంబు పేలుడు, సినిమా ధియేటర్ ని టార్గెట్ చేసిన ఉగ్రవాదులు | Sri Lanka Latest News