స్పీకర్ తమ్మినేనికి తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం | Speaker Tammineni Seetharam Road Mishap

స్పీకర్ తమ్మినేనికి తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం | Speaker Tammineni Seetharam Road Mishap