టీడీపీ అధినేతకు మళ్లీ జూ.ఎన్టీఆర్ సెగ తగిలిందా.? నాడు కుప్పం,నేడు మచిలీపట్నం l Off the Record l

టీడీపీ అధినేతకు మళ్లీ జూ.ఎన్టీఆర్ సెగ తగిలిందా.? నాడు కుప్పం,నేడు మచిలీపట్నం l Off the Record l