#Khiladi​​ Movie Teaser | Ravi Teja, Meenakshi Chaudhary | Dimple Hayathi | Ramesh Varma | DSP

#Khiladi​​ Movie Teaser | Ravi Teja, Meenakshi Chaudhary | Dimple Hayathi | Ramesh Varma | DSP